fredag 27 juni 2014

Klart-Ny Funktion: Dagboksanteckning

Nu finns det en ny typ av pass. 
"Övrigt"
Den är tänkt för att kunna skriva fria anteckningar.
Den ses bara i utövarens vy och ligger överst under "Pass" till höger.
Man drar ut den på vanligt vis, men direkt i genomförandedelen.

/Peter

 
Dagboksanteckning:
Skapa en ny typ av pass, likt ”vila” (men grå) som kan heta ”övrigt”.

Denna skall inte räknas till någon statistik.

/Peter

Klar-Ny funktion: Tränare skall kunna godkänna pass

Nu kan tränare godkänna pass direkt på utövarens planering.

/Peter

Tränare skall kunna tillåtas att klicka på ”Genomföra pass” för utövaren, i översiktsvyn.

Nu måste man vara inloggad som utövare.

/Peter

tisdag 10 juni 2014

Klar-Bugg: saknas ändringsdatum i chatten

Det skall nu visas ut ändringsdatum på senaste inlägg.
/Peter

Det skall finnas ett datum på chattsymbolen för senaste inlägg så att man enkelt kan se ifall det har hänt något sedan senast.

/Peter

Klar-Bugg: kunna scrolla i högerspalten

Det går nu att scrolla i högerspalten.
/Peter

Högerspalten blir för hög och då syns inte allt innehåll.

/Peter