tisdag 27 maj 2014

Best practis: Namngivning av grupper

Ett tips är att döpa grupper efter intagningsår. Eller tänkt examensår.

Klassnamn (Klass1), är inte så bra då man i så fall måste byta gruppnamn eller flytta alla innevarande elever varje skolår.

Årskullar (-98), är inte så bra då det kan finnas elever som tillhör klassen, men inte är född samma år som alla andra.

Kommentera gärna era erfarenheter här.
Jag kan se att skolorna gör olika så bra exempel efterfrågas.

/Peter

Ny funktion: Stapeldiagram

Stapeldiagram/cirkeldiagram för statistik blir valbar utifrån olika kriterier. Översikt blir även valbar utifrån veckovy/periodvy/årsvy.
Man skall i staplar kunna se delmängder+summeringar av A1/A2/A3tävling per vecka eller period eller år och även jämföra dessa från tidigare år.

/Peter

Ny funktion: Gruppera pass och program

Gruppera pass, nu listas de i skapande ordning.

Gruppera program, nu listas de i skapande ordning.

/Peter

Ny funktion: Mönster i diagram


Vi kikar på om det går att sätta mönster i cirkeldiagram för att underlätta för dem som har svårt att skilja på färger.

/Peter

Ny funktion: Externa tränare skall kunna se flera utövare

Extern tränare skall se alla utövare som denna är godkänd att se.

(kan ju vara flera utövare)

Klart/Peter

Bugg: kommentarer efter tränings skall visas ut

Kommentarer efter träning skall visas ut igen.
Räcker med att det görs på veckovyerna. Skulle vara bra om vi kunde testa att få in det på översikten.

I så fall skulle vi kunna ta bort veckovyerna.

Nu är det dock lite trångt i översiktsvyn för att allt skall få plats och bli läsbart.

/Peter