fredag 27 november 2020

Statistiken, grafer 2

Idag har vi äntligen lyckats separera form-uppgifter att hamna på rätt fält.

Vi har även rättat en bugg i dagarna för period 7, där statistiken bara räknar 27 dagar i stället för 28.
Nu skall perioderna stämma både för översikten och statistikutvisning.

Färger på stapeldiagram är nu rättade att visa intensiteter från A1-Tävling ... gul -rött.

onsdag 21 oktober 2020

Statistiken, grafer

Vi har ändrat i graferna för perioder och veckor genom att stapla intensiteter på hög.
Vi har dock lite problem med färgkodningen än så länge, men skall såklart försöka lösa det.

Att summeringar hamnar på Form-fältet skall också äntligen justeras nu.

Ny dagsgraf skall visas ut längst ner.
Den kommer att visa form/sjuk/resa/menstruation

tisdag 20 oktober 2020

Excel-export

Åtgärdat fel i "Exportera data" till excelfilen.

Nu skall Orientering, cykel och övrig träning summeras i fältet ÖT/Cykel.

Dessutom särredovisas styrka i (allmän/specifik/max)