måndag 17 november 2014

Problem/fel

Hej, vi har tyvärr hittat ett par problem som vi försöker lösa asap.

Regga pass hoppar en dag fel.
Kommentarer från någon annan utövare har setts på andras konton.
Går inte att regga pass tidigare än V.40

Återkommer så snart jag vet mer.

mvh/Peter

fredag 10 oktober 2014

Klart-Ny funktion: Anpassa träningsdagboken för mobilen

En mobilvänlig funktionalitet för att se och registrera pass.
Man kommer inte kunna göra allt, såsom planering, statistik mm, utan tanken är att man skall kunna se pass i mobilen för att kunna förbereda sig och efter genomfört pass snabbt och enkelt kunna regga hur det gått.

/Peter

måndag 1 september 2014

Klart-Ny funktion: Utövare skall kunna byta skola


På mina sidor så kan utövaren flytta till annan skola.
Fylla i en kommentar för att hjälp oss att hitta/kommunicera med mottagande skola så att utövern hamnar i rätt grupp.
Det är vi som sedan manuellt flyttar utövaren. Detta mest för att inte få en röra där utövare ges möjligheten att flytta på sig helt fritt. Vi får se och utvärdera detta. Det kommer såklart att användas mest vid gymnasieexamen och då man sedan skall vidare på något sätt. 
 
Utövare skall själv kunna initiera flytt till ny skola/grupp.
(tränare på mottagarskolan kommer att behöva informeras)

Endurance-admin kommer att behöva göra själva flytten.

/Peter

torsdag 14 augusti 2014

Klar-Ny funktion: Lägga till externa tränare

Utövare skall kunna lägga till och ta bort externa tränare under mina sidor.
 
Kravet är att tränaren redan finns i systemet (jag kan såklart lägga till tränare åt utövarna, men behöver då dennes mailadress).
/Peter

fredag 27 juni 2014

Klart-Ny Funktion: Dagboksanteckning

Nu finns det en ny typ av pass. 
"Övrigt"
Den är tänkt för att kunna skriva fria anteckningar.
Den ses bara i utövarens vy och ligger överst under "Pass" till höger.
Man drar ut den på vanligt vis, men direkt i genomförandedelen.

/Peter

 
Dagboksanteckning:
Skapa en ny typ av pass, likt ”vila” (men grå) som kan heta ”övrigt”.

Denna skall inte räknas till någon statistik.

/Peter

Klar-Ny funktion: Tränare skall kunna godkänna pass

Nu kan tränare godkänna pass direkt på utövarens planering.

/Peter

Tränare skall kunna tillåtas att klicka på ”Genomföra pass” för utövaren, i översiktsvyn.

Nu måste man vara inloggad som utövare.

/Peter

tisdag 10 juni 2014

Klar-Bugg: saknas ändringsdatum i chatten

Det skall nu visas ut ändringsdatum på senaste inlägg.
/Peter

Det skall finnas ett datum på chattsymbolen för senaste inlägg så att man enkelt kan se ifall det har hänt något sedan senast.

/Peter

Klar-Bugg: kunna scrolla i högerspalten

Det går nu att scrolla i högerspalten.
/Peter

Högerspalten blir för hög och då syns inte allt innehåll.

/Peter

tisdag 27 maj 2014

Best practis: Namngivning av grupper

Ett tips är att döpa grupper efter intagningsår. Eller tänkt examensår.

Klassnamn (Klass1), är inte så bra då man i så fall måste byta gruppnamn eller flytta alla innevarande elever varje skolår.

Årskullar (-98), är inte så bra då det kan finnas elever som tillhör klassen, men inte är född samma år som alla andra.

Kommentera gärna era erfarenheter här.
Jag kan se att skolorna gör olika så bra exempel efterfrågas.

/Peter

Ny funktion: Stapeldiagram

Stapeldiagram/cirkeldiagram för statistik blir valbar utifrån olika kriterier. Översikt blir även valbar utifrån veckovy/periodvy/årsvy.
Man skall i staplar kunna se delmängder+summeringar av A1/A2/A3tävling per vecka eller period eller år och även jämföra dessa från tidigare år.

/Peter