fredag 27 november 2020

Statistiken, grafer 2

Idag har vi äntligen lyckats separera form-uppgifter att hamna på rätt fält.

Vi har även rättat en bugg i dagarna för period 7, där statistiken bara räknar 27 dagar i stället för 28.
Nu skall perioderna stämma både för översikten och statistikutvisning.

Färger på stapeldiagram är nu rättade att visa intensiteter från A1-Tävling ... gul -rött.