tisdag 27 maj 2014

Ny funktion: Stapeldiagram

Stapeldiagram/cirkeldiagram för statistik blir valbar utifrån olika kriterier. Översikt blir även valbar utifrån veckovy/periodvy/årsvy.
Man skall i staplar kunna se delmängder+summeringar av A1/A2/A3tävling per vecka eller period eller år och även jämföra dessa från tidigare år.

/Peter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar